System Obiegu Dokumentów

System Obiegu Dokumentów

System  Obiegu Dokumentów zapewnia usystematyzowanie i koordynację przepływu korespondencji w każdej firmie.

Do firm spływa nawet kilkaset dokumentów dziennie. Nasz program umożliwia zarządzanie ich obiegiem, łatwy dostęp do pism, czy monitoring terminów załatwienia spraw.