CRM – słownik Klientów

Zarządzanie Klientami realizujemy w słowniku Klientów.

Po wybraniu słownika Klientów widzimy powyższą listę.

Możemy tutaj (oczywiście w zależności od uprawnień) robić szereg czynności:

  • dodawanie/ edycja Klientów
  • dodawanie/ edycja Oddziałów
  • dodawanie notatek
  • przypisanie osoby kontaktowej do Firmy

Funkcjonalności te opisane są poniżej.

Dodawanie Klienta

Po wybraniu w menu linku: Dodaj Klienta otwiera się formularz:

Dodawanie nowego Klienta

Wybieramy ze słownika przypisanego handlowca, typ Klienta, województwo a pozostałe wartości wprowadzamy ręcznie.

Dodawanie /edycja Oddziałów Klienta

Jeżeli Firma posiada oddziały to można je tutaj wprowadzić:

Dodawanie Oddziału Firmy
Dodawanie notatek dotyczących Klienta

Mamy możliwość dodawania notatek dotyczących Klienta. Mamy do wyboru, czy jest to notatka prywatna (widoczna tylko dla nas) czy publiczna (widoczna dla wszystkich użytkowników programu)

przypisanie osoby kontaktowej do Firmy

Do Każdego Klienta możemy przypisać osoby do kontaktu, które wybieramy ze słownika osób kontaktowych: