CRM – projekty

Praca na projektach to podstawowa funkcjonalność systemu.

Dodawanie projektu:

Aby wypełnić formularz wprowadzamy z listy: Klienta, Handlowca i Typ projektu. Pozostałe informacje wprowadzamy ręcznie.

Po wypełnieniu formularza zgodnie z polami możemy wprowadzić harmonogram planowanych przychodów:

Dodanie harmonogramu przychodów

Można wprowadzić jednorazowy planowany przychód wybierąc miesiąc z kalendarza.

Można także wprowadzić cykliczny przychód wprowadzając początkową i końcową datę (miesiące) planowanych przychodów oraz częstotliwość (domyślnie jest to 1 miesiąc). Wprowadzając kwotę, system automatycznie podzieli przychód na poszczególne miesiące.